اولین سمپوزیوم اختلالات عضله، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی کنفرانس و کارگاه آموزشی درمان های مداخله ای ستون فقرات در طب فیزیکی و توانبخشی 21-20 اردیبهشت در شیراز برگزار می گردد. ارسال مقاله جهت چاپ در ژورنال انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی اولین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران دکتر زهرا اینچه‌درگاهی ریاست فدراسیون ژیمناستیک را برعهده گرفت
اولین سمپوزیوم اختلالات عضله، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
کنفرانس و کارگاه آموزشی درمان های مداخله ای ستون فقرات در طب فیزیکی و توانبخشی 21-20 اردیبهشت در شیراز برگزار می گردد.
ارسال مقاله جهت چاپ در ژورنال انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی
اولین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران
دکتر زهرا اینچه‌درگاهی ریاست فدراسیون ژیمناستیک را برعهده گرفت