شنبه ١ ارديبهشت ١٣٩٧

کنفرانس و کارگاه آموزشی درمان های مداخله ای ستون فقرات در طب فیزیکی و توانبخشی 21-20 اردیبهشت در شیراز برگزار می گردد.


کنفرانس و کارگاه آموزشی درمان های مداخله ای ستون فقرات در طب فیزیکی و توانبخشی 21-20 اردیبهشت در هتل پارس شیراز برگزار می گردد.         603 :تعداد نمایش