چهارشنبه ٥ مهر ١٣٩٦

برگزاری دوازدهمین کنگره جهانی طب فیزیکی و توانبخشی


قابل توجه همکاران و اعضاء محترم انجمن

دوازدهمین کنگره جهانی طب فیزیکی و توانبخشی ISPMR2018 از تاریخ 12 - 8 July در پاریس برگزار می گردد.

جهت شرکت در کنگره و ارسال مقاله به سایت http://isprm2018.com مراجعه نمایید.

         1028 :تعداد نمایش