شنبه ١٥ مهر ١٣٩٦

چهارمین سمپوزیوم تازه های پوکی استخوان


چهارمین سمپوزیوم تازه های پوکی استخوان توسط انجمن طب فیزیکی و توانبخشی با همکاری واحد توسعه پژوهش بالینی بیمارستان شهید مدرس با امتیاز بازآموزی در تاریخ 27 مهر 1396 در سالن اجتماعات بیمارستان شهید مدرس برگزار می گردد.         1037 :تعداد نمایش