شنبه ١٥ مهر ١٣٩٦

چهارمین سمپوزیوم تازه های آرتروز زانو


چهارمین سمپوزیوم تازه های آرتروز زانو  توسط انجمن طب فیزیکی و توانبخشی با همکاری واحد توسعه پژوهش بالینی بیمارستان شهید مدرس با امتیاز بازآموزی در تاریخ جمعه 28 مهر 1396 در سالن اجتماعات بیمارستان شهید مدرس برگزار می گردد.

         1117 :تعداد نمایش