دوشنبه ١١ دی ١٣٩٦

اخبار جهانی انجمن طب فیزیکی و توانبخشی


همکاران محترم

برای اطلاع از اخبار جهانی انجمن طب فیزیکی و توانبخشی و اخبار کنگره می توانید به لینک های زیر مراجعه کنید.

http://www.isprm.org/

http://mailchi.mp/288eba7bc39b/c2z62bs4gh-368569?e=1461d001f9

http://mailchi.mp/848675de08b3/c2z62bs4gh-368537?e=1461d001f9

http://mailchi.mp/df6c2441a5c1/368533-368545?e=1461d001f9


 


         869 :تعداد نمایش