متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
044-32250983
ارومیه-خیابان خیام شمالی- ابتدای خان باباخان- ساختمان تافتاچی- طبقه دوم- واحد۳