ندا تقوی دوست

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
۰۴۴-۳۲۲۵۰۹۸۳
ارومیه-خیابان خیام شمالی-ابتدای خان بابا خان-ساختمان تافتاچی-طبقه دوم-واحد۳