توانبخشی بیماران ضایعات نخاعی

سمپوزیوم یک روزه توانبخشی ضایعات نخاعی با ارائه سخنرانی توسط اساتید طب فیزیکی و توانبخشی و همکاران گروههای توانبخشی در تاریخ پنجشنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۲ در سالن کنفرانس بیمارستان جدید شهدا برگزار ميگردد. این برنامه دارای ۳/۵ امتیاز باز آموزی است.
شناسه ۲۰۷۲۵۲