سمپوزیوم سردرد گردنی با رویکرد طب فیزیکی و توانبخشی

سمپوزیوم سردرد گردنی با رویکرد طب فیزیکی و توانبخشی در سالن همایش‌های بیمارستان شهید مدرس برگزار می‌شود. سمپوزیوم سردرد گردنی با رویکرد طب فیزیکی و توانبخشی در سالن همایش‌های بیمارستان شهید مدرس برگزار می‌شود. به گفته مسئولان این همایش، حدود 3 تا 5 درصد سردردها در ایران از نوع سردرد‌های گردنی است.

روش ثبت نام

ثبت نام صرفا از طریق سامانه آموزش مداوم به آدرس ircme.ir می‌باشد.

  • شماره برنامه: 191691
  • دارای ۳/۵ امتیاز بازآموزی

زمان و مکان

سمپوزیوم سردرد گردنی با رویکرد طب فیزیکی و توانبخشی مورخ جمعه، 7 بهمن 1401 ساعت 8 الی 14 در سالن همایش‌های بیمارستان شهید مدرس برگزار می‌شود.

دبیر علمی: خانم دکتر زهرا رضا سلطانی – استاد دانشگاه علوم پزشکی آجا