کاربرد فناوری سه بعدی در ساخت ارتزها

طراحی ارتزهایی مانند گچ، بریس یا آتل که به اندازه کافی سفت و محکم باشد تا محل آسیب دیده را بی حرکت نگه دارد و از آن حمایت کند و در عین حال راحتی و رضایت بیمار را حفظ کند، یک چالش مداوم است. برای مقابله با این چالش، محققان و پزشکان در حال آزمایش استفاده از مواد و روش‌های جدید در تولید این دستگاه‌ها هستند. استفاده از فناوری پرینت سه بعدی در ساخت ارتزها گزینه های جدیدی را در اختیار مایو کلینیک قرار داده است.