پزشکان عضو انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران

دکتر مریم سمندریان
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
IMG_20230911_205940
دکتر نرگس ابوالقاسمی فخری
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر خدیجه صمدنژاد
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
حمیدرضا آقایوسفی
طب فیزیکی و توانبخشی
IMG_20230616_181135_608
دکتر صابر مروتی قراخانلو
روانشناسی مشاوره وماساژدرمانی برای معلولین و سالمندان بدون توان حرکتی
دکترصابرمروتی قراخانلو
09935683869
IMG_20230615_201235
دکتر امین اربابی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر امین اربابی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر عنایتی copy
دکتر احسان عنایتی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر عنایتی copy
دکتر احسان عنایتی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر اسما آزاده
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر علیرضا جعفری
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر ندا تقوی دوست
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مریم السادات مرتضویان بابکی
طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر سیدپویا پویایی منش
طب فیزیکی و توانبخشی
download
آرش مداح اصل
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر الهه میانه ساز
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر احمد محمود آبادی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر اسماعیل محمدی پاینده
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر امیر مویدنیا
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر امیر محمد محمودیان
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر بابک محمودیان
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر بهزاد محمودی نژاد
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر پدرام محمودی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر پرویز مژگانی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر حبیب مفخم
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر حسین محمدی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر راضیه مغروری
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر رویا منصوری پور
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر سارا السادات محسن الحسینی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر سلیمان محمدی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر سید پژمان مدنی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر سید علی مدینه‌ای
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر سید محمد معینی طبار زوار
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر شهریار میر شمس
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر علیرضا مقتدری
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر کتایون میرزاخانی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر کوروش منصوری
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر لیلی محمدی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر مجید محمدی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر محمد معینی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر مریم ملت
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر معصومه میربابایی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر منصور محمدی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر مهران محمد زاده
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر نفیسه ملکی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر هادی مومنی نژاد
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر هومن محمودی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر وهاب مقدم
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر فائزه مجلسی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر اسماعیل محمدی پاینده
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
خانم دکتر نیک بخت
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر ابوالفضل نظری
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر رضا نبی الهی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر روژین نیک رای
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر سعید نجار زاده
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر سید حسن نیک‌نژاد
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر شریف نجفی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر عارف نصیری
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر علی نیاستی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر علی نیرومند
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر فریده نعیمی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر محمد رضا نیکو
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر مریم نظری
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر مهدی نعمتی نجف آبادی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر نوری
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر فراز نطقی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر محمد رسول نظام آبادی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر زهرا نامدار
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر سامان نائب عباس
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر فاطمه ناجی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر بابک وحدت پور
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر امیر هوشنگ واحدی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر مهدیس هاشمی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر زهرا هاشمی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر سید حسن هاشمی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر سید ابراهیم هاشمی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر محمد جواد هادیان فرد
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر ناصح یوسفی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر پریسا یوسف فام
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر مریم یحیایی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر سید لیلی یحیایی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر محمدرضا یقطین
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر مریم یزدی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر سیاوش یزدانی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر پرویز یزدان پناه
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر نادیا یثربی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر سینا یثربی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر حبیب یار احمدی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
download
دکتر یار محمدی
تخصص طب فیزیکی و توانبخشی