دکتر سید ابراهیم هاشمی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی