دکتر منصور محمدی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
۰۹۱۷۷۳۴۱۲۱۸
۰۹۳۹۱۱۵۵۹۳۶
شیراز معالی اباد کوچه ۳۱ساختمان اوتانا۲ نیم طبقه مطب