همکاران گرامی با توجه به لزوم ثبت رسمی اعضای انجمن، حق عضویت انجمن طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران و انجمن جهانی طب فيزيکی و توانبخشی ISPRM به شرح ذیل اعلام ميگردد.

برای ثبت نام در انجمن لازم است تا مبلغ حقو عضویت خود را به شماره کارت ۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۲۳۹۷۰۴ (بانک رفاه، به نام انجمن علمی طب فیزیکی و توانبخشی ایران) واریز نمایید و فیش واریزی خود را در پیامرسان واتساپ به شماره ۰۹۱۹۶۷۸۱۳۵۳ ارسال نمایید.

توجه: برای ثبت نام نیاز به پرداخت هزینه انجمن جهانی نیست و فقط با 300 هزار تومان در هر دو عضو خواهید شد و ثبت نام از مورخ 1402/7/30 منوط به پرداخت هر دو می‌باشد.

ثبت نام در انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران

"*" indicates required fields

مشخصات فردی*
YYYY slash MM slash DD
قیمت:
قیمت: