دکتر پویایی ( دکتر سیدپویا پویایی منش )

دکتر پویایی ( دکتر سیدپویا پویایی منش ) به عنوان دکترای فیزیوتراپی و توانبخشی، هدف من این است که از تخصص و تجربه خود برای ارائه بالاترین سطح مراقبت به بیماران نیازمند استفاده کنم. من مشتاق بهبود کیفیت زندگی مردم با ارائه برنامه های درمانی شخصی، متناسب با نیازهای خاص آنها هستم. با پیشینه ای […]